fbpx

JEDNODNEVNI IZLET

ETNO SELO “STANIŠIĆI” BIJELJINA

11.11.2020.

Program putovanja:
Polazak autobusa iz Novog Sadau 8:00 h kod Železničke stanice (kod Lokomotive). Vožnja preko Rume, Sremske Mitrovice ka graničnom prelazu Rača. Dolazak u Etno selo ,,Stanišići’’ kod Bijeljine. Etno selo je osnovano 2003. Godine, prema viziji Borisa Stanišića. Nakon što je više godina putovao po selima srednje Bosne u potrazi za autentičnim predmetima i kućama koje kreiraju predstavu o jednom vremenu i načinu života, kao rezultat nastaje ovo jedinstveno etno selo na ulasku u Bijeljinu planinsko selo usred Semberijske ravnice.Sledi obilazak kompleksaetno sela.Slobodno vreme.Poseta Bijeljini i slobodno vreme za šetnju po gradu.Obilazak manastira Svete Petke. Putnici koji ne žele da posete manastir, za to vreme mogu posetiti tržni centar FIS. Polazak za Novi Sad, i dolazak u večernjim časovima, oko 20h.

CENA ARANŽMANA: 1200,00 DIN

U CENU ARANŽMANA SU URAČUNATE SLEDEĆE USLUGE:

  • Prevoz visokopodnim turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, CD, DVD oprema)
  • Turistički pratilac grupe tokom putovanja/vodič na srpskom jeziku
  • Troškove organizacije i vođenja puta

 U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

  • Sve usluge koje nisu navedene, lične troškove putnika, putno zdravstveno osiguranje

NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije, u gotovini ili preko računa.

Rok za prijavu :do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen. Aranžman je rađen na bazi 40 putnika.

VAŽNE NAPOMENE MOLIMO VAS DA IH PROČITATE. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODREĐENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADRŽAJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MOŽE SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE MEĐU PUTNICIMA I OSEĆAJ KOLEKTIVIZMA. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora, licenca OTP br. 102/2016.